Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Stenen Språk 2:an Kroppen 24/2 2020

I Ur och Skur förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:     Malin, Veronica 

Vecka:     9 

Mål- och kunskapsområde:    Språk  

Nyfikenhetsfråga:     Kroppen 

 

Barnen gör: Spelar ljudmemory på två olika sätt

     

Pedagogerna tänker: Att se om dom känner igen ljud och kan hjälpa varandra och samtala om vilket ljud som hör ihop. Här strävar vi efter att få ett samtal mellan barnen.

     

Analys/sammanställning lärande: Barnen är lyhörda, samarbetsvilliga och hjälpsamma kamrater 

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vi kommer visa barnen hur vår trumhinna vibrerar med hjälp av en högtalare som har en bas som vibrerar. Detta för att barnen ska få en förståelse för ordet vibration som vi märkt att de inte förstår.

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter