Skolbanken Logo
Skolbanken

Fantasi och rörelse

Tunaparkens förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Läsårets projekt fokuserar kring böcker, sagor, fantasi och lek. Med det som utgångspunkt hittar vi sätt att utmana barnen i olika rörelseformer och lär oss samtidigt om kroppen.

Läsåret 19/20 har förskolan fokus på litteratur och lek. Under hösten läser vi böcker som inspirerar oss på olika sätt. Under hösten märker vi att barnens fria lek ofta handlar om rörelselekar och att bygga banor med olika motorikmaterial inne i vår hall. Med utgångspunkt i barnens intresse för rörelse så börjar vi under våren med Röris (barngympa med koreografi) tillsammans i mindre grupper. Detta blir ett återkommande inslag i vardagsrutinerna. Parallellt med Röris läser vi böcker som inspirerar och lär oss om kroppen. Vi börjar med att läsa boken om SAGA och den finurliga kroppen. Där får vi både aktivitetsinspiration (hinderbanor) och fakta om skelett, muskler och annat viktigt. Vi söker också andra böcker med fakta om kroppen och vad kroppen behöver för att må bra. Vi söker böcker med lekinspiration och rörelse osv.

Syfte: 

Att skapa lustfyllda aktiviteter med böcker (som vi läst) som utgångspunkt och inspiration.

Att utmana barnen i deras motoriska utveckling på olika sätt och i olika miljöer både inne och utomhus.

Att låta barnen ta del av olika typer av litteratur - både sagor och faktaböcker.

Mål: 

Att barnen ska erbjudas lustfylld lek och aktiviteter som utmanar dem både i koordination och motorik.

Att barnen ska få delta i boksamtal där de får möjlighet att reflektera kring innehållet.

Att barnen ska få delta i boksamtal med syfte att återberätta något vi läst - både sagor och fakta.

Att barnen ska få ta del av enkla fakta om kroppen.

 

 

Exempel:

 

Saga sagor - finurliga kroppen

 

Kroppen - uppslagsverk för barn med enkla fakta

 

Gropen - om att leka på andra platser än lekplatser 

 

Emilia på gymnastik - rörelse och fantasi

 

Giraffen Staffan - om hur olika kroppar kan se ut, och om att vi är bra på olika saker

 

Allt det här kan jag - om vad vi är bra på och vad ens kropp klarar av 

 

Min Gorilla - räknesaga med fokus på kurragömmalek 

 

Linus matäventyr - om spännande mat och allt viktigt som maten innehåller

 

 

 

 

Exempel på sånger: 

 

Huvud, axlar, knä och tå 

 

Honkeytonk - Mora Träsk

 

Vilket håll? - Gåspennan

 

Tigerjakt - Mora Träsk

 

Studsa som en boll - Guran och Mållan

 

och självklart också Miniröris med musik och tillhörande rörelser samt "Springa springa" från Youtube som barnen tycker mycket om.

 

 

 

Böcker och musik kan såklart komma att ändras utifrån visat intresse och önskemål från barnen. Utbudet kompletteras med annat som inte hör ihop med temat.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback