Skolbanken Logo
Skolbanken

Rörelseglädje/ rörelsestationer

Kulladals förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Rörelsebehovet och rörelseglädjen är stor hos barnen och detta vill vi uppmuntra och utveckla genom att bygga en hinderbana. Att röra sig tidigt och få det till en vana gynnar barnens motorik och hälsa.

Vi vill ta tillvara på barnens rörelseglädje genom att skapa hinderbanor att utmana sig i. Vi startade upp genom att första gången anordna tre stationer för barnen att utforska och utveckla sin grovmotorik i.

 I den här aktiviteten hade vi rockringar att hoppa mellan, tunnel att krypa genom och en trappbro att ta sig över och ner från. Vi arbetade i stationer i den här aktiviteten istället för som en hinderbana där en pedagog fanns vid varje station.

 Syften med aktiviteten var att öka rörelseglädjen, se hur barnen deltog och få in en vana i att delta vid liknande aktiviteter, att våga delta, träna på att vänta på sin tur och naturligtvis att utmanas och tränas i sin motorik.

 Vi valde i denna aktivitet att arbeta med hela barngruppen för att se hur vi fick med oss de allra minsta, om rörelseglädjen fick även de lite mer tillbakadragna barnen att delta, hur barnen skulle agera om någon/några ställde sig vid sidan om och inte ville delta och för att introducera aktiviteten rörelse tillsammans.   


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback