Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

9

Krönika - en personligt skriven text

Fuxernaskolan 7-9, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Du ska skriva en krönika. Vi kommer att prata om hur en krönika är uppbyggd och vad som kännetecknar den här genren. Du ska få läsa och diskutera olika krönikor, för att bli så insatt som möjligt. Därefter kommer du att få välja ett ämne som du ska skriva en egen krönika om.

Varför krönika?

Syftet med detta område är att du ska utveckla din förmåga att skriva olika sorters texter, och i detta fall just krönikan. Det är också en text där du och dina tankar får stå i centrum, samtidigt som du ska försöka att skapa igenkänning hos allmänheten.

 

Undervisning

Du kommer att få en genomgång av syftet med och strukturen (uppbyggnaden) av en krönika. Då får du exempel på typiska ingredienser som bör ingå vid skrivandet av en krönika och hur man anpassar språket efter genren. Tonen är relativt viktig, så den kommer vi att prata en del om.

Genomgång krönika i Gleerups Svenska 7-9

Du kommer att få läsa några olika krönikor. 

Du kommer till sist få som uppgift att skriva en egen krönika om ett valfritt ämne.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din krönika och hur denna är komponerad och därmed bedöma huruvida du använt dig av de typiska drag som ska finnas i en krönika. Jag bedömer naturligtvis även ditt språk, hur du använder dig av detta, både språkligt och grammatiskt. Avslutningsvis så kommer jag att bedöma hur du håller ihop ditt resonemang med hjälp av åsikter och slutsats.


Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

Matriser i planeringen
Krönika
Uppgifter
Kamratrespons krönika
Krönika: läsförståelse
Analysera en krönika
Skriva en krönika

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback