Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk och kommunikation

Norrtälje anpassad grundskola Fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I samarbete med biblioteket har vi ett läsprojekt och vi arbetar även med it där barnen gör en egen film mm.

 

Planering:  Språk och kommunikation

 

 

 Tidsperiod:  januari-mars 2020

 VARFÖR

 Vilket centralt innehåll och vilka förmågor tar vi hjälp av?                                                            

 Att samtala om olika typer av texter, ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.   

Hur digitala verktyg och medier kan användas för kommunikation

 

 Konkret/konkreta mål 

utveckla förmågan till eget skapande, tänkande, kunskapsutvecklande samt att lära sig att kommunicera i olika sammanhang 

Vad ska de ha utvecklat/lärt sig? 

utveckla förmågan till eget skapande, hantera digitala verktyg,träna på att kommunicera i olika sammanhang via samtal, böcker och digitala verktyg 

 

 Tema/projektområde eller något från kursplaner? 

  Lgr 11   2.2 Eleverna ska lära sig att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande         och lärande.  

 

Vad? Hur?

Vad kommer det att handla om? 

Vi är med i ett bok projekt under vårterminen i samarbete med biblioteket får vi bokpaket med ca 12 böcker var fjärde vecka. Böckerna är synliga och lättillgängliga för eleverna. Vi läser böckerna tillsammans vid ett par tillfällen i veckan och då samtalar vi om boken. 

Vi har ett pågående filmprojekt som har initierats av eleverna där de har skrivit manus, planerat scener och filmat.

Då detta är klart ska de även redigera filmen och lägga på ljud.

 

DOKUMENTATION                                                              

Vi kommer att dokumentera via månadsbrev och eleverna får presentera filmen då den är klar för sina kamrater.

 

 UTVÄRDERINGSMETOD   

 - Vi utvärderar med eleverna efter varje avslutat tillfälle och ställer frågor om det vi har läst. 

 - Innan varje filmscen repeterar vi tillsammans med eleverna -vad har hänt? - hur går vi vidare?

  

 Personalen utvärderar varje vecka i samtal och i skrift.  

  Efter avslutat tema sammanställer vi utvärderingen i skrift och via filmen. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback