Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Undervisningsplan Valen VÄDER

223151 Förskolan Sjöberget, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

Denna text är en instruktion och den ska ni ta bort innan ni väljer att publicera den. En undervisningsplan kan jämföras med en projektplan. Undervisningsplanen upprättas inför en projektstart och ska ligga till grund för de målstyrda undervisningstillfällena inom ett projekt. En undervisningsplan beskriver hur vi ska lägga upp undervisning utifrån målen i utbildningsplanen. Tanken är att du kan skapa fler undervisningsplaner för olika intresseområden eller mål. Under ett pedagogiskt år kan man arbeta med en undervisningsplan eller med flera olika undervisningsplaner beroende på om barngruppen arbetar med ett eller flera projekt under året. Det är inte i undervisningsplanen som arbetet med den löpande pedagogiska dokumentationen sker. Detta görs istället i vad som kallas för "lärloggar". När ni trycker på publicera här så kommer denna planering vara sökbar för samtliga skolor som använder unikum i Sverige. Det är viktigt att ni inte skriver om specifika barn här och nämner dem vid namn. Ni behöver ändra rubriken så att den stämmer överens med vad det handlar om

 

Datum för upprättande av planen: 24/2 2020

 

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn, barnens åldrar etc.:

 15 barn, 1,5 - 3 år

 

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen?

Språk: lära sig och använda begrepp kring vädret; sånger som handlar om vädret

 

Naturvetenskap: Skilja mellan olika väderlekar, lära sig om vattens kretslopp (längre framöver)

 

Skapandet: lära känna olika tekniker och material

Vilket/vilka läroplansmål utgår vi från?

Här går ni längst ner på sidan, trycker på "Läroplan" och trycker därefter på berörda läroplansmål.

Välj max 3 mål, ni ska kunna återkoppla till den sen i era slutsatser och analys av projektet.

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

Artikel 3

Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.

Detta genom att göra barnen medvetna om vilka kläder som behövs för att må bra i olika väderförhållanden. Vi arbetar med boken "Rätt lätt" av S. Swärd och T. Landgren.

 

Varför vill vi att barnen ska lära sig just det här?

 Barngruppen har visat intresse för vädret, vi började prata om hur det ser ut på himlen och hur det känns att vara ute. Vi anser det som viktigt att barnen får förståelse för och kännedom om olika väderleken och vilka kläder som passar vid dessa förhållanden.

 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här?

 Genom samtal kring vädret utom- och inomhus, sjungandet av sånger med ämnet väder, temasamlingar, skapandet, vädersymboler

 Gör en grovplanering för:

  • när undervisningen ska ske  under veckan: i projektgrupperna på förmiddagen
  • vem som ska hålla i undervisningen: Nadja, Carina och Ulrica
  • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas: samlingsmatta, ateljé, utomhus
  • material som understödjer barnens lärande i projektet  

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback