Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Fisken VT20: Samvärdering Reflektion: Naturvetenskapliga experiment-vatten: apelsin i vatten

Smedby förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Mall att använda efter planerat undervisningstillfälle på Reflektionsmöte. Svaren i dokumentet används som grund i planeringen av kommande undervisningstillfälle.

Efterarbete, Samvärdering 

Samvärdering betyder att du reflekterar tillsammans med kollegor kring barnens lärande i undervisningstillfället. 

Ämne: Naturvetenskapliga experiment-vatten: apelsin i vatten. 

Datum: v. 5-8

Deltagande pedagoger: Dorota och Roula

 Vad ser vi att barnen/barnet visat intresse för i undervisningstillfället?

Vi såg att alla barn var delaktiga under experimentet och ville gärna dela med sig av sina tankar och hypoteser. Barnen med lust och glädje ritade vad som kommer hända med apelsinen om man släpper den i vatten. Efter experimentet vill de smaka på frukter vi använde.  

Vilka lärprocesser har du sett?

Barnen visade stor intresse för att utrycka sina tankar. De ville gärna att deras hypotes skulle vara den rätta och förklarade hur de tänkte. Ingen blev ledsen om den hade tänk annorlunda. det blev "ahaupplevelse". 

Hur har du varit delaktig i aktiviteten?

Jag ledde aktiviteten, lyssnade på barnens tankar och funderingar. Roula dokumenterade aktiviteten med bilder och papper och penna. 

Hur har barnet/barnen utmanats i aktiviteten?

Barnen skulle komma fram med egna hypoteser och klura ut hur kommer det sig att apelsinen utan skal sjunker med flyter med skalet på. 

Vad ska vi tänka på till nästa undervisningstillfälle?

Nästa gång ska jag se till att jag har tagit fram allt som behövs för att genomföra experimentet. Jag var tvungen att lämna bordet och hämta en kniv, detta kunde orsakat att barnen tappade intresse. 

Hur går vi vidare?

Vidare kommer vi arbeta med vattens densitet under två andra experimenten. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter