Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik 7- Bråk och Procent

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 mars 2023

Du ska få lära dig och bråk och procent

Målet med undervisningen är:

 • Du skall utveckla intresse för matematiken samt tilltro till det egna tänkandet och att använda matematik i olika situationer.

 • Du skallutveckla grundläggande talbegrepp och räkning med bråk och  procent,

 • Du skall utveckla din förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang samt utveckla din förmåga till att formulera, gestalta och lösa problem.

 • Du ska utveckla din förmåga att omvandla mellan bråkform, blandad from och decimalform, förkorta och förlänga bråk, kunna räkna med bråk med addition, subtraktion och multiplikation. 

I detta arbetsområde innebär det att:

 • Omvandla mellan bråkform och blandad form
 • Jämföra bråk
 • Förlänga och förkorta bråk
 • Storleksordna och jämföra bråk
 • Addition och subtraktion av bråk
 • Multiplikation av bråk
 • Andel i procentform
 • Beräkna delen och det hela

Så här ska vi arbeta...

 • Genomgång av metoder och viktiga begrepp
 • Träna och på befästa kunskap med hjälp av exempelvis bok eller uppgifter
 • Avstämningsuppgifter under arbetets gång för att sedan kunna arbeta vidare med det du inte förstått så bra
 • Enskilda-, par- samt gruppuppgifter.

  Vi kommer att arbeta med följande förmågor:

 

 • METOD - genom att träna på hur du ska genomföra de olika beräkningarna. Utveckling ligger i att göra metoderna mer effektiva, att kunna använda rätt metod vid rätt tillfälle samt att ha en säkerhet i användandet av metod.
 • BEGREPP - genom att träna på vad de olika begreppen betyder och innebär. Utveckling ligger i att kunna använda begreppen vid andra tillfällen än just när vi arbetar med det aktuella området, att kunna växla mellan begrepp samt att använda rätt matematiskt språk när du talar matematik.
 • KOMMUNIKATION - genom att använda rätt begrepp när du förklarar hur du löst en uppgift, både skriftligt och muntligt. Du använder rätt begrepp och rätt symboler. Utveckling sker genom att du kan anpassa ditt sätt att prata matematik till den du pratar med, du anpassar ditt språk och vilken nivå du förklarar på. Dina skriftliga lösningar är väl strukturerade, genomtänkta och effektiva.
 • RESONEMANG - genom att diskutera med kamrater kring uppgifter, dels lösningar, dels rimlighet och tillvägagångssätt. Utvecklas gör du genom att dra slutsatser utifrån det du lärt dig, överväger rimligheten i ditt svar och genom att resonera med kamrater kring varför du löste uppgiften som du gjorde och om man kunde löst den på andra sätt (hur?). Du kan även föra andra elevers resonemang vidare genom att lyssna aktivt och delta i diskussionerna
 • PROBLEMLÖSNING - genom att hitta en struktur för problemlösning som dels passar dig, dels passar uppgiften. Utveckling sker genom att kunna lösa problem och uppgifter på flera sätt, väga dessa lösningar mot varandra och förklara varför den ena är mer effektiv än den andra. Du hittar generella metoder som kan användas på problemet även om vissa förutsättningar och värden ändras.

 

 • Begrepp:

 

 • bråk
 • likvärdiga bråk
 • decimalform
 • täljare
 • förlänga bråk
 • andel
 • nämnare
 • förkorta bråk
 • delen
 • bråkform
 • enklaste form
 • det hela
 • blandad form
 • procent
 • procentform
   

     Bedömningen kommer grundar sig:

… på vilket sätt du väljer och anpassar dina metoder till de uppgifter du ska kunna lösa
… hur säker du är på de metoder du ska behärska (se “målet med undervisningen är att…”)
… att du kan använda och förklara begreppen inom området (se “begrepp”)
… hur din muntliga och skriftliga kommunikation är när du löser uppgifter
… hur du resonerar kring resultatens rimlighet, val av metod, hur begrepp hänger ihop
… hur pass väl du kan lösa problemlösning med ekvationer och uttryck som strategi

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter