Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Rymden åk 2

Diseröd skola, Kungälv · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Du kommer i temaområdet rymden att få lära dig om jordens, solens och månens rörelser, månens faser och några olika stjärnbilder. Vi kommer också att prata om vårt solsystem med planeter och om vår närmaste stjärna solen samt hur vetenskapsmännen tror att allt startade (Big bang).

Syfte

Du kommer i temaområdet rymden att få lära dig om:

 • jordens, solens och månens rörelser
 • månens faser
 • några olika stjärnbilder 
 • vårt solsystem med planeter och solen
 • hur vetenskapsmännen tror att allt startade (Big bang)

Arbetssätt

Vi kommer att lära oss om rymden genom att ha:

 • genomgångar i storgrupp
 • praktiska övningar
 • grupparbete
 • läsa texter (fakta och berättelser)
 • skriva texter (faktatexter och berättande texter)
 • titta på filmer
 • bilduppgifter (skapa i 2D och 3D)
 • samtal (förmågan att diskutera, och samtala och återberätta)
 • skapa sin egen stjärnbild (stjärntecken)
 • mm

Bedömning

 • Du ska kunna förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra och visa detta med hjälp av rekvisita.
 • Du ska kunna berätta om månens olika faser.
 • Du ska känna igen och namnge några stjärnbilder som vi kan se på vår stjärnhimmel.
 • Du ska känna igen och kunna namnge några planeter i vårt solsystem.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen
Rymden åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback