Skolbanken Logo
Skolbanken

Skogsgläntans verksamhetsplan

Heby · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Detta är vår verksamhetsplan för det kommande året. Här samlar vi våra gemensamma målsättningar för hela förskolan, och vad vi valt att fokusera särskilt på. För att se hur det går med arbetet så kopplar vi lärloggar och blogginlägg från vår verksamhet till denna plan. Efterhand kopplar vi också blogginlägg med reflektion och analys till verksamhetsplanen. På så vis kan vi sedan utvärdera och dra slutsatser - som vi så klart också kopplar till denna plan. På detta sätt kan vi enkelt följa vårt systematiska arbete mot bättre kvalitet - och får idéer kring planen för nästa år.

Utvecklingsområde: Naturvetenskap

Naturvetenskap är ett förskoleövergripande utvecklingsområde för hela Skogsgläntans förskola. 

Vid årets slut vill vi:

  • att alla avdelningar ska planera, genomföra, följa upp och analysera ett naturvetenskapligt projekt
  • att alla barn ska fått möjlighet att komma i kontakt med naturvetenskap

 

Utvecklingsområde: Kollegialt lärande

Alla pedagoger på Skogsgläntanär eniga om att vi behöver utveckla vårt kollegiala lärande mellan avdelningarna. 

Mål: Ökat samarbete och utbyte av pedagogiska tankar och idéer.
Aktiviteter: Planeringar som är gemensamma för hela förskolan tilldelas personalgruppen i Unikum.Till dessa planeringar kopplas blogg för uppföljning, utvärdering och utveckling där samtliga pedagoger skriver i kommentarer som sammanställs vid projektets slut. Till planeringen kopplas Blogg/Lärloggsinlägg från respektive avdelning som belyser skillnader och likheter. 

Reflektion och analys

 

1. Gör en beskrivning av nuläget som råder i er verksamhet. 

 

2. Gör en beskrivning av hur er verksamhet har sett ut och vad som behöver utvecklas vidare.

 

3. Formulera och planera hur utvecklingsinsatserna ska genomföras. Planeringen ligger som grund för arbetet framåt och är kartan som visar oss i rätt riktning.

 

4. Värdera resultaten ni fått fram i er analys, i förhållande till förskolans läroplan, er verksamhet samt era förväntade effekter. Formulera sedan hur ni ska gå vidare. 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,

förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter