Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Vetenskaplig uppsats 2020

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Nu tränar vi på att skriva en vetenskaplig uppsats, på att referera och skriva fotnoter.

Syfte - förmågor från kursplanen:

Syftet med arbetsområdet är att träna förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt att söka information från olika källor. Du kommer också få öva på att läsa och analysera faktatexter, tidningsartiklar och skönlitteratur för olika syften. Detta betyder att du tränar på att läsa olika typer av litteratur samt på att tolka och analysera det du läser.

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Jag bedömer din förmåga att analysera det vi läser samt att föra ett resonemang kring det lästa, hur underbyggda dina resonemang är. Detta visar du genom att ställa frågor/svara på frågor vid genomgångar samt i det du själv producerar.

Jag bedömer din förmåga att dra slutsatser, hur du kopplar epokerna, litteraturen och författarna till historien och kulturen som rådde. Även detta visar du i det du själv producerar.

Jag bedömer din förmåga att formulera dig i skrift. Detta visar du genom vilket ordförråd och vilken meningsbyggnad du använder, genom att ha en klar struktur i din text och genom att tydligt föra fram dina tankar och ditt resonemang. Hur väl du kan hålla dig till den aktuella formen av skrivande visar du in den vetenskapliga uppsats som du skriver.

Jag bedömer din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Det visar du genom att med rätt ordval och struktur lyckas förmedla ditt budskap. Du visar den här förmågan genom att förklara ämnesspecifika ord, skriva enligt textgenren d v s hålla dig neutral i faktadelarna och att bara ange dina egna åsikter i diskussionsdelen.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

   v. 2

Fre

¤ Introduktion

 

¤ Genomgångsfilm om epokerna.

 

v. 3

Mån, ons, fre

¤ Forts. genomgångsfilmer.

¤ Texter och deras författare

 

v. 4

Mån

¤ Epokerna forts.

 

Ons

¤ Genomgång arbetsuppgift

¤ Eget arbete

                                                                                        

Fre                                                                                 

¤ Eget arbete, faktasök och sammanställande av information                                 

 

 

v. 5 Mån, Ons, Fre

¤ Eget arbete med din uppsats

 

v. 6               

Mån, Ons, Fre                                                               

¤ Eget arbeta med din uppsats                                      

 

v. 7

Mån, Ons, Fre                                                               

¤ Eget arbete med din uppsats                                      

¤ Inlämning i slutet av lektionen fredag.

 

v 9 Skriv källresonemang på måndagen.

Läxa: Utvärdera arbetsområdet på Unikum.   

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

1 Läsa en egen vald bok, skriven av ”din” författare, samt analysera den. (Om du läser sakta kan du välja att använda en bok som du tidigare har läst och som du bara behöver fräscha upp minnet om.)

2 Samla fakta kring en författare och en epok.

3 Skriva en vetenskaplig uppsats enligt den struktur som jag ger er.

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra genom att jag markerar hur långt du kommit i de olika kunskapskraven i matrisen.

 

1 Vad anser du att du har lärt dig under arbetsområdet?

2 Vad tyckte du var lättast respektive svårast?

3 Vad tycker du om din egen arbetsinsats?

4 Vad ska du tänka på nästa gång du ska skriv en vetenskaplig text?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Litteraturhistoria
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter