Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SFIKUD91

Tema: Samhälle och kultur

Vuxenutbildning KV, Karlskoga Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Detta tema är inte kopplat till något specifikt läromedel. Planeringen är för två veckor. Grammatiken som du jobbar med under temats gång är substantiv och imperativ. Du kommer också att jobba med beskrivande, redogörande och argumenterande texter.

Vecka 1:

- Läs (nyheter)

- substantiv + övningar på Lunis

- Hörövning (nyheter)

- Skriva: Beskrivande texter (ex. en kulturupplevelse)

 

Vecka 2:

- Läs (insändare)

- imperativ + övningar på Lunis

- Nyheter (ex. Nyhetssidan, 8-sidor, nyheter på lätt svenska)

- Tala (uppgifter utifrån tema)

- Skriva: Argumenterande texter (ex. insändare) och redogörande texter (ex. en högtid)

 

Det finns många skrivuppgifter som passar till temat i "Skriva - genrepedagogik för SFI" (kurs D).


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter