Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Recension av filmen Ondskan vt 2020

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Du ska skriva en recension av filmen Ondskan.

Recensionen är en personlig presentation av ett verk som du har läst, sett eller hört. Syftet med den är att ge en bild av verkets innehåll och huvudtema men framför allt att ge ett omdöme om verket. Gemensamt för alla recensioner är att de är ett slags argumenterande texter. Det recensionen argumenterar för, dess tes, är alltså ett omdöme om det verk som recenseras. Detta omdöme ska ha stöd av flera argument och alla dessa argument ska utgå från personliga upplevelser.


En recension läser vi när vi vill få reda på vad andra tycker och tänker om till exempel en film, bok eller konsert. En recension är ganska lätt att känna igen. Den består dels av en presentation av verkets innehåll, dels av ett personligt omdöme. I recensionen varvas fakta med åsikter. Om det är en bok eller film som recenseras inleds texten ofta med en sammanfattning av handlingen. Därefter tycker skribenten till om boken/filmen på olika sätt till exempel genom att föra fram tankar om karaktärerna, miljön, budskapet och språket.


När du skriver din recension skall du ska skriva en sammanhängande text.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Matriser i planeringen
Skriva recension av Ondskan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter