Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

The Murder Case

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

During a couple of week we will work with crimes, crime scenes and deductions.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att tränas:

Din förmåga att "förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter" tränar du genom att titta, lyssna och läsa uppmärksamt

under lektionerna. Du visar hur mycket du har förstått genom dina skriftliga och muntliga svar, samt i vilken utsträckning du kan delta i

diskussioner utifrån det vi har läst eller talat om.

 

Din förmåga att "formulera dig och kommunicera i tal och skrift" tränar du genom de diskussioner vi kommer ha och genom de texter du skriver. Genom att våga prata och testa att använda de nya orden du lär dig, visar du din muntliga förmåga och genom hur du kan uttrycka dig (både gällande ordval och grammatiskt) visar du din skriftliga förmåga.

Din förmåga att "anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang" tränar du både i presskonferensen och i skrivuppgiften.

 


Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Week 9

Thursday: Introduction. Show an example of an investigation. Decide how to present. Create a wordlist. http://www.forensicsciencesimplified.org/csi/how.html

https://www.youtube.com/watch?v=cf3ZHWeeoo0

Friday: Create a mind map over your crime and your victim.

Week 10

Thursday: Continue to write about your victim. Read another person´s text and give feedback.

Friday: Describe the crime scene. Make a drawing in a bird´s perspective and place the proof found at the crime scene as well as the victim.

Week 11

Thursday: Look at your friend´s drawing and read the description of the crime scene and give feedback. Create a dialogue where you, the cop, interrogate a witness. Remember that the witness doesn´t necessary must have been at the scene of the murder, at that time, but they might have been in the neighbourhood and heard something or have some background information about enemies of the victim.

Friday: Listen to your friend´s dialogue and give feedback. Start writing a short summary of the three main suspects. Who are they and why are they suspected? Do they have alibi?

Week 12

Thursday: Go back to your first texts and read everything from the beginning. Sum up what you know have happened and how it happened. Don´t forget to write about the motive of the crime.

Friday: Continue to write on your murder case. Read your friend´s text and give feedback.

Week 13

Prao

Week 14

Thursday: Prepare for your press conference/presentation.

Friday: Presentations/press conference.

Week 15

Easter

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas:

1 Hörförståelsen

2 Ditt deltagande i klassrumsdiskussionerna.

3 Dina texter om ditt brott.

4 Presskonferensen.

 

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser i planeringen
The Murder Case
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter