Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

1 - 2

Vatten

Håstads skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

Tänk dig en dag utan vatten. Hur skulle den se ut? Under detta tema kan du lära dig massor om vatten, till exempel varför det regnar och hur en vattenmolekyl ser ut. För vatten är ju faktiskt det viktigaste som finns.

 

 • Konkreta mål                     

   

  Du ska...
  ...kunna ge exempel på egenskaper hos vatten

  …kunna utföra enkla undersökningar som handlar om vatten

  …kunna dokumentera dina undersökningar på olika sätt

  …kunna förklara vattnets kretslopp på ett enkelt sätt

   

   

  Arbetsgång

  ·       Enkla undersökningar

  ·       Dokumentation av dina undersökningar

  ·       Samtal och diskussioner (EPA)

  ·       Bilduppgifter

  ·       Film

  ·       Faktatextläsning

  ·       Sång och musik

   

  Bedömning:

  Vi bedömer hur du…

   

  …i diskussion med andra använder expertord när du berättar om vattnets olika egenskaper

  …utför enkla undersökningar med vatten tillsammans i grupp

  …dokumenterar dina undersökningar på olika sätt

  …förklarar vattnets kretslopp på ett enkelt sätt med hjälp av expertord

   

   

  Expertord

   

 • fast
 • flytande
 • gas
 • molekyl
 • atom
 • avdunstning
 • kondensering
 • smältning
 • stelning
 • nederbörd
 • kretslopp

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback