Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämnställdhetsplanering: Empati

Förskolan Granen, Östhammar · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vi strävar mot att utveckla barnens empatiska förmåga. Empati betecknar förmågan att uppleva och förstå andra kännande individers känslor.

 

 

Mål:

Att utveckla barnens vilja att hjälpa andra samt förmåga att leva sig in i andra människors situation.

 

Aktivitet: 

  • Konflikthantering i vardagen
  •  Lyfta kompislönnen

När, var, hur, varför?

 

När/var? Vid alla vardagssituationer och speciellt vid konflikter    

 

Hur? 

  • Vara närvarande och ta tid till konflikthantering.
  • Samtala om och sätta ord på vad som hänt och hur det känns för de inblandade
  • Kompislönnen – Vi har tidigare på terminen skapat en kompis-lönn tillsammans med barnen där vi bestämde våra kompis-regler för avdelningen. Vi lyfter denna och hänvisar till den. Vi flyttar den från hallen in på avdelningen för att barnen ska kunna se den i den miljö de oftast leker i. 
  • Stopphanden - Vi har även tidigare pratat med barnen om att man både kan säga och visa stopp genom att använda handen. Vi ska nu fokusera på att lyssna på kompisens stopp, och titta på kompisens stopphand samt läsa övriga signaler så som ansiktsuttryck.  
  • Vi lånar normbrytande böcker på biblioteket för att synliggöra alla lika värde och visa barnen på allas lika värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning och pratar med barnen om dessa i samband med läsningen. 

 

Varför?

För att utveckla barnens vilja att hjälpa andra samt förmåga att leva sig in i andra människors situation.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter