Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

SO-barnkonventionen samverkan 1-3

Resursskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Du kommer att få lära dig om barnkonventionen.

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

 Målet är uppfyllt när du:

-kan medverka i att beskriva någon rättighet som barn har.

-kan medverka i samtal om normer och regler som är nära dig.

 

 

Undervisning - arbetssätt

Med hjälp av filmer, bilder, sagor och diskussioner kommer vi att arbeta med barnkonventionens olika artiklar. 

 

 

 

Elevinflytande

Med hjälp av dina frågor och funderingar formar vi lektionen.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån de konkretiserade målen löpande under arbetets gång.

Du kommer att få visa din förmåga genom samtal och frågelekar.


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter