Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Lag och rätt

Central barn- och elevhälsan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Brott, rättsprocessen och påföljd

Under de närmaste veckorna kommer vi jobba med området "Lag och rätt" genom begreppsträning, digitala medier och diskussioner. 


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter