Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Historia - 3 revolutioner 8C

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Till och med vecka 12 kommer vi att läsa om 3 historiska revolutioner under 1700- och 1800-talet. Amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov fredag 20 mars.

Hela arbetsområdet utgår från de tre kapitel som behandlar respektive revolution i historieavsnittet (gröna delen) i läroboken "SOL 4000 Horisont 8".

Sidhänvisningar:
Amerikanska revolutionen s. 194-205
Franska revolutionen s. 206-221
Industriella revolutionen s. 222-239

Det är på dessa sidor som det skriftliga provet vecka 12 kommer att vara.
Som hjälp till läsningen kommer vi under lektionerna att ha genomgångar som förklarar och fördjupar texten.
I slutet på varje delkapitel i boken finns "minns du-frågor". Dessa och instuderingsfrågorna på sidorna 204, 220 och 238 är lämpliga att använda för att plugga till provet.
Läsning och arbete med frågorna kommer i första hand att ske på lektionstid, men om man missar en lektion kan det vara en bra idé att låna hem en bok och läsa ikapp.

Har du fler frågor om detta arbetsområde, kontakta Josef via mail:. josef.mineur@edu.osthammar.se.

Lycka till med läsningen!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter