Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Barn förr i tiden

Noltorpsskolan 4-6, Alingsås · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Tillsammans ska vi lära oss om hur det var att vara barn i Sverige för ungefär hundra år sedan och jämföra det med hur barn har det idag. Är det någon skillnad på hur man lekte förr och nu?

Arbetsområde:

Vi kommer arbeta om hur det var att vara barn för ungefär 100 år sedan. 

Konkreta mål:

 

 • Kunna jämföra likheter och skillnader mellan hur barn hade det förr och nu
 • Kunna beskriva och förklara så att det viktigaste finns med. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

 • Din förmåga att kunna diskutera och tillsammans komma fram till viktiga skillnader och likheter förr och nu när det gäller exempelvis skolan, hemmet, leken och maten.
 • Din förmåga att muntligt kunna berätta om några skillnader mellan livet förr med stöd av bilder.
 • Din förmåga att muntligt kunna beskriva och ge exempel på något föremål som har förändrats över tid och som har gjort en skillnad i vardagen. Exempelvis: kyl och frys, kläder

Undervisning:

Centrala begrepp inom temaområdet:

 

boende, skolan, kläder, lekar,  mat,

dåtid, nutid, förr, nu, jämföra, likheter, skillnader,

Frågeställningar som vi arbetar med:

 • Vad tycker du är bra och dåligt med de olika sätten att leva?
 • Är det någon skillnad på hur man lekte förr och nu? I så fall vilken?
 • Skulle du trivas i kläder från förr i tiden? Varför/varför inte?

Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna...

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.
 • Genom att se olika filmer och läsa böcker jämför vi livet förr och nu.
 • Vi kommer också att läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.
 • Genom att titta på olika bilder funderar vi över och lär oss om och livet förr i tiden.
 • Vi leker gamla lekar tillsammans och funderar över hur leken har förändrats över tid.
 • Vi tränar på att använda ord och begrepp i rätt sammanhang.

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter