Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

8 - 9

Bildanalys

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Du väljer själv en konstbild som du vill analysera. Du ska enligt mallen för bildanalys göra en analys av bilden. Dina åsikter är viktiga. Uppgiften ska spelas in och lämnas in tillsammans med din text. (Du filmar din bild samtidigt som du analyserar bilden.)

Introduktion

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla, förståelse för att kommunicera med bilder, sin kreativitet och sin bildskapande förmåga.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bild åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter