Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Syror och baser

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vi jobbar med syror och baser Vi laborerar mycket för att få laborationsvana. Vi vidtar olika säkerhetsåtgärder för att på ett säkert sätt hantera olika kemikalier. Vi har ett laborationsprov, där vi bestämmer vad tre olika okända vätskor är för något med tillhörande laborationsrapport. Vi har en teoretisk inlämning på avsnittet

Avsnitt 1


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kemi Lgr11, bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter