Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Att leva tillsammans i samhället

Lövestad skola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

I detta arbetsområdet kommer vi bl.a. arbeta med vad ett samhälle är och hur vi kan leva i det.

Inom detta arbetsområdet kommer vi arbeta med hur vi kan leva tillsammans i samhället, vad ett samhälle är och varför vi ska läsa samhällskunskap i skolan. Vi kommer även läsa lite om varför skolan ser ut som den gör idag. 

Målet med detta arbetsområdet är att du ska kunna:

 • beskriva och jämföra familjer och hushåll förr med familjer idag.

 • förklara hur äktenskapsskillnad (skilsmässa) går till och hur domstolen ska ta till vara ”barnets bästa”.

 • resonera kring hur jämställdheten i Sverige har ökat sedan några generationer tillbaka.

 • beskriva vilka som bestämmer över skolan idag.

 • beskriva vad var och en kan göra mot mobbning.

 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Arbeta med texter på GleerupsPortal

 • Titta på filmklipp 

 • Diskussioner

 

Kunskapskoll:

 • Besvara frågor på Gleerups Portal efter varje del

 • Kunskapstest med frågor 


Läroplanskopplingar

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter