Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Musik åk 6 Hallsta/Gottsta/Skebo år 6

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vi kommer att varva praktiska sång- och instrumentkunskaper där vi spelar i större och mindre grupper med ett par "teoriblock": musik och instrument från hela världen, känna igen olika musikstilar och arbeta med att skapa egna låtar och melodier både på keyboard och i GarageBand. Vi ska även repetera grundläggande begrepp som tillhör området (puls, takt, ackord, melodi, notvärden, tabulatur, grepptabell, tangenter m.fl.).

 

Tidsperiod:

En lektion per vecka 

 

Hur ska vi jobba?

Vi spelar och sjunger i större och mindre grupper

Genomgångar av instrumentkunskaper (keyboard/gitarr) samt tid för att öva/repetera

Övningar i ackord- och melodispel

Övningar och diskussioner för att befästa begreppen och notkunskapen

Genomgång av GarageBand och hur man kan skapa musik i appen 

Vi använder digitala resurser för att öva/repetera

 

Vad ska du lära dig?

Praktiska sång- och instrumentkunskaper där du spelar i större och mindre grupp

Kunna läsa av några ackord från en grepptabell

Kunna spela ackord på piano med och utan visuellt stöd 

Kunna analysera en låt utifrån begrepp som refräng, vers, period, genre, taktart

Musiksymboler med centrala begrepp som exempelvis takt, puls, tabulatur, grepptabell, refräng, vers, notvärden m fl

Kunna skapa egna melodier och låtar inom en given ram

Att föra spel-log

 

 

Hur ska du visa dina kunskaper?

Genom att delta vid praktiska övningar vid sång/instrumentkunskaper

Att delta muntligt vid diskussioner

Genom skriftliga/muntliga förhör kring grundläggande musikteori och instrumentkunskap 

Redovisning av eget skapande

Föra spel-logg för att utveckla det egna musicerandet 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Spel- och ensembleuppgift
Spel- och ensembleuppgift
Cupskomp - slagverksstämma
Cupskomp - slagverksstämma
Cupskomp - slagverksstämma
Distansuppgift v 13-15 GarageBand
Distansuppgift v 13-15 GarageBand
Distansuppgift v 13-15 GarageBand
Gitarrens delar och strängarnas namn
Gitarrens delar och strängarnas namn