Skolbanken Logo
Skolbanken

BAIO: rita/måla ditt djur!

093261 Förskolan Sture, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Barnen fick i uppdrag att välja ett djur när de var på Naturhistoriskamuséet och nu är det dags att visa och berätta vilket djur de valt!

 

Inför undervisningstillfälle:

Ställ fram målarfärger, penslar, pennor och papper på bordet. 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 De ska förstå att man kan tycka olika samt uttrycka sig på olika sätt.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Förmågan att lyssna på varandra samt förmågan att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter genom bild och skapande.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 De ska få måla/rita det djur som de valt från Naturhistoriska muséet. De ska sedan få visa och berätta om det för kompisarna som finns i den mindre gruppen. 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 - Vilket djur har du valt?

- Varför har du valt just det djuret?

- Hur ser djuret ut?

- Vad har du ritat/målat?

-  Hur tänkte du då?

 

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 - Vilka djur såg ni på muséet?

- Har ni sett de i verkligheten också?

- Vilka djur tror ni att vi kommer få höra om senare?

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 - Vilka djur har vi sett/hört om idag?

- Hur var det att visa sin bild för kompisarna?

- Hur var det att berätta om bilden för kompisarna?

 

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback