Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Tekniska system, v. 3-10 vt-20

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Hur ser de tekniska lösningarna ut i olika system i samhället, och hur påverkar de oss?

Under det här arbetsområdet kommer vi arbeta med följande:

 

- Bygga en eldriven bil där materialval och de tekniska styrningar och mekanismer synliggörs. Här kommer du även med hjälp av en loggbok dokumentera projektets arbetsgång.

- Se närmre på olika tekniska system, hur de är uppbyggda, drivkrafter bakom och risker. 

- Vad som menas med infrastruktur och infrasystem.

- Tekniska lösningar i samhället och hur de systemen fungerar, såsom elkraft, vatten- och avloppsrening.

- Titta på vilka konsekvenser tekniska lösningar har på individ- och samhällsnivå.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav teknik åk 7-9
Uppgifter
Inför teknikprovet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback