Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

SvA - Läsa VT - åk2

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vi tränar läsning i både skönlitterära texter och fakta texter med hjälp av olika läs- och förståelsestrategier.

Undervisningen:

-Vi kommer att läsa i läseboken "Diamantjakten". Vi går igenom svåra ord och begrepp tillsammans, innan eleverna får hem ett kapitel varje
vecka som läsläxa. Till varje läsläxa tillkommer även skrivläxa.

-För att förstå innehållet i texten, ska vi ta hjälp av "läsfixarna" Spågumman, Detektiven, Reportern, Konstnären och Cowboyen.

-Gå kontinuerligt till biblioteket för att låna skönlitterära böcker.

-Högläsning och enskild läsning varje dag.

-Läsa både skönlitterära texter och faktatexter där vi bearbeta innehållet på olika sätt.

-Arbeta med återberättande i olika former.

-Ha boksamtal.

-Använda chromebooks för att träna läsförmågan på olika sätt.

Mål för eleven:

- läsa längre texter och ord
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand
- rätta dig själv vid läsning
- automatisera läsningen alltmer och läsa med flyt
- stanna upp och samtala, återberätta, sammanfatta och ställa frågor om det som du har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
- uppfatta den s.k röda tråden
- koppla det lästa till egna erfarenheter


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Matriser i planeringen
Läsamatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback