Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik - multiplikation

Norrskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vi repeterar multiplikation med 2, 5 och 10. Vi övar på tabell 3 och 4. Vi tränar också på problemlösning med multiplikation.

Undervisning:

Vi övar tillsammans på matematiken genom att arbeta med:

  • genomgångar
  • titta på filmer
  • spel
  • diskussioner

Eleven övar genom att:

  • färdighetsträning i matematikboken, på datorn samt med arbetsblad
  • arbete med problemlösning i par och enskilt

 

 Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • räkna multiplikation med tabell 1-5 och 10
  • visa och lösa problemlösningsuppgifter
  • fortsätta talföljder

Bedömningen kommer att ske löpande på lektionstid och med hjälp av de prov som avslutar varje kapitel.Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter