Skolbanken Logo
Skolbanken

PP- Naturvetenskap-Torget- Mars

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Arbetsområde/tema/projekt: Naturvetenskap

Tidsperiod: Mars

Förskolans namn:Skogsgläntan

Grupp:Torget 

Barnens ålder:5år

År och datum::2020-02-25

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Naturvetenskap- Hållbar ekologisk utveckling

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Ge dem förståelse för att de val vi gör, stora som små val ger konsekvenser. Vi kommer att fokusera på natur- och djur vård, odling och återbruk, återvinning. Kopplat till Dinosaurierna som barnen tar hand om. 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Planerad undervisning,i små och helgrupper. Spontan undervisningen efter barnens intresse. 

Genom samtal tar vi reda på barnens förkunskaper och bygger vidare undervisningen på det. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Genom processvägg och barnens delaktighet att lägga in i Unikum. Planeringen upprättad av:

Linda och Yvonne

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Läroplanskopplingar

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Kap 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter