Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vi kommer att arbeta med mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

 

Arbetssätt

Vi kommer under vecka 9 - 11 arbeta med mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Vi kommer att arbeta med studi.se och deras filmer med tillhörande quiz, följa UR-serien "De rättslösa", använda material från UNICEF samt läsa och diskutera.

 

De stora frågorna

Vad innebär mänskliga rättigheter?

Vad innebär barnkonventionen?

 

 

Viktiga begrepp

Rättighet

Barnkonventionen

Lag

 

 

Bedömning

Du visar vad du kan genom prov och arbeten samt genom att vara aktiv i diskussioner och genomgångar.

 

Mål

 

Du ska förstå och kunna använda dig av begreppen.

Du ska kunna resonera om olika samhällsfrågor.

Du ska kunna ta ställning i olika samhällsfrågor.

Du ska förstå och kunna ge exempel på människors (speciellt barns) rättigheter. 

 


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback