Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - elevens val

·

Årskurs:

F - 3

Mandarin F-3

CFL - Centrum för flerspråkigt lärande, Härryda · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Den här kursen handlar om mandarin på ett grundläggande sätt. Det är en nybörjare kurs. Fokus är att praktisera mandarin uttal och utveckla ordförråd.

Arbetsområde

Prata och skriva

Konkretiserade mål för eleven.

Att lära sig tala, samtala och muntligt berätta / sammanfatta för olika mottagare. 

Att träna sitt uttal, betoning och satsmelodi så att andra förstå vad man säger.

Att lära sig läsa och skriva tecken och stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Att kunna använda dem till att bygga upp en mening och uttrycka känslor och åsikter. Att kunna skriva dem utantill.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bok 中文