Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Fredagsmöte tillsammans med Hjärtrud & Lek-Levi

Love, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Tillsammans med Hjärtrud och Lek-Levi får vi möjlighet att med fokusera på samarbete, konflikthantering, gemensamma regler, att lyssna på varandra och uttrycka sina egna tankar och åsikter samt förstå andra genom reflektion.

 1. Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut?

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  - förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå

 rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,  

-  förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

 

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

Genom styrd undervisning på våra möten ge alla barn förutsättningar att få ta del av de gemensamma mål vi satt upp för terminen. Genom att ha återkommande fokusområden får vi möjlighet att följa barnens processer och på så sätt vidareutveckla undervisningen utifrån vart barnen befinner sig här och nu.

 

 Hur ska undervisningen genomföras?

På våra morgonmöten träffas vi alla tillsammans. Det är ett bra tillfälle att se varandra och ta del av varandras tankar och funderingar. Det skapar också tillfälle att samlas kring något gemensamt, vi riktar vår uppmärksamhet mot samma sak. Vi kommer välja ut ett område och arbeta med det under fyra tillfällen. Vi följer barnens processer och planerar sedan undervisningen utifrån dessa.

 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Reflektionen sker tillsammans med barnen före och efter varje mötestillfälle. Vi börjar med Kommer ni ihåg vad vi gjorde igår? och avslutar med Nu har vi pratat om/tränat på att... På så sätt hjälper vi barnen att se den egna och varandras lärprocesser inom det aktuella området. Med hjälp av digitala verktyg kommer vi också fota det vi gör för att ytterligare synliggöra det vi gjort och det vi gör.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Solstrålen

 

Av vem?

Vivi och Abir delar på ansvaret för vad som ska planeras och genomföras. Dokumentationen görs av den som inte håller i mötet.

 

Vad är målet med undervisningen?

Att alla barn får möjlighet att på olika sätt, ta del av de ämnesområden vi valt att arbeta med. Att vi får en gemensam utgångspunkt och ett gemensamt fokus. Att vi på ett givande och bra sätt kan följa barnens lärandeprocesser och synliggöra dem.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback