Skolbanken Logo
Skolbanken

Experiment, undervisningstillfälle vt20

093271 Förskolan Klara, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Vi jobbar med naturvetenskap som är ett av de BAIO -områden och tänker att introducera och visa ett utforskande arbetssätt i form av ett experiment "färgsnurra".

 

Inför undervisningstillfället

Ett experiment "färgsnurra"  med diskmedel, karamellfärg och mjölk, 18 februari 2020

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Att skapa förståelse för vad ett experiment betyder och innebär med dess utforskande av processen med resultatet. 

 Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Förmåga att undersöka med sinnen, förståelse för naturvetenskap och kemiska processer.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 

Barnen ska erbjudas att delta i ett experiment "färgsnurra" med diskmedel, mjölk och karamellfärger. Barnen får en möjlighet att blanda i  ingredienser, undersöka med sinnen som forskare och se resultatet.  Jag kommer ställa en fråga "Vad tror ni att det ska hända nu ?" för att följa deras hypoteser och tankar.

 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Vad är ett experiment?

Vad tror ni vad ska hända nu?

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback