Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 8

Newscast

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

In small groups, make your own newscast of approximately 5-10 minutes with three of four pieces of news.

Syfte: eleven skall få...

Centralt innehåll: detta tas upp, detta får du öva på...

In small groups, make your own newscast of approximately 5-10 minutes with three of four pieces of news.

 

* Start by listening to a newscast from BBC or NPR.

 

* Write a script

 

* Rehearse your newscast so that it sounds professional

 

* One of you should be the main news presenter and the others should report on the more in-depth segments

 

* Perform your newscast in class or record it

 

 

Useful phrases

 

Good evening and welcome to the 9 o´clock news.

 

First, ...

 

Over to you, ...

 

Our correspondent reports ...

 

Thank you and good night.

 

Dina lyssnare ska kamratbedöma din redovisning och du får även självbedöma dig. 


Best of luck!


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Matriser i planeringen
Speech/My favourite thing
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback