Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Samband och förändring åk 9

Resursenhet Videskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

En central del av matematiken är att upptäcka och beskriva samband, t ex likheter och olikheter. Modeller används för att förutse skeenden eller upptäcka avvikelser. Vi vill förklara vad förändringar beror på. Det finns t ex ett samband mellan arean A och sidan s på en kvadrat nämligen att A=s*s. Det finns också ett samband mellan dygnets längd i Kiruna och vilken tid på året det är, dvs vilket datum.

Presentation av ämnesområdet

Matematikbegrepp att kunna:

funktion, koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, linjär funktion, värdetabell, graf, oberoende variabel, beroende variabel, riktningskoefficient, proportionalitet 

 

När vi har arbetat med det här området ska du kunna:

o   Beskriva begreppen funktion och linjär funktion

o   Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler

o   Använda räta linjens ekvation

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

  • Ha muntliga genomgångar.
  • Göra praktiska övningar.
  • Diskutera.
  • Arbeta i läroboken både enskilt och gemensamt.

 

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:
• att du deltar i samtal och diskussioner
• att du genomför muntliga och skriftliga arbetsuppgifter


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback