Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Lilla sör Omsorg, utveckling och lärande 2020

Ladugårdsmarkens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Läroplansmål

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta 

Planerade insatser

  • Vi använder oss av ramsor, nya sånger, nya böcker och TAKK 
  • Vi gör mer sorteringsmaterialsom vi utvecklar efterhand med barnens lärande. 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

  • När vi ser att barnen kan sortera.
  • när vi kan se en utveckling av att uttrycka tankar och ett ökat ordförråd.

Metodval

  • Vi filmar, fotograferar och observerar. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback