Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Lag och rätt

Villaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Vi kommer de närmsta veckorna att arbeta med lag och rätt.

Under vårt arbete med lag och rätt kommer vi att försöka ta reda på följande:

 

 1. Vad är skillnaden mellan normer, regler och lagar?

 2. Vilka regler och lagar gäller i skolan?

 3. Vilka är dina rättigheter och skyldigheter?

 4. Vilka brott är vanliga i skolan?

 5. Vilka brott är vanliga på fritiden?

 6. Vad händer med den som bryter mot en lag?

 7. Vad är skillnaden mellan straff och påföljd?

 

 Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.

 • Diskussioner i grupper och helklass

 • Värderingsövningar där du ska ta ställning i olika frågor.

 • Vi kommer att läsa i läroboken.

 • Du kommer att få göra skriftliga övningar.

 • Du kommer att få se på filmer som handlar om ämnet.

 • Arbeta med centrala ord och begrepp som berör ämnet.

 

 Jag kommer att bedöma dina kunskaper enligt följande:

 • Din delaktighet i gruppövningar och i diskussioner på lektioner.

 • Att du på lektionerna använder dig av ord och begrepp i rätt sammanhang.

 • Ditt arbete med skriftliga övningar.

 • Utifrån ett prov i samhällskunskap.


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback