Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

Barnkonventionen

Kungsgårdsskolan, Säter · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Vi kommer att jobba med Barnkonventionen artikel 7, 12 och 31. Ett eget namn, säga sitt och lek, vila och fritid.

Vi börjar att prata om vad Barnkonventionen är. Vi tittar på en film från Unief om barnkonventionen. 

Sånger. En dag för alla barn. För alla barn är viktiga och Olika som bär( Gåspennan)

Arbetssätt: Vi arbetar i tvärgrupper och i klassrummet. Tid:Tre veckor.

Arbetsmaterialet är Kompis böcker baserade på Barnkonventionen från Natur & kultur. Målarbok från wwwboiu.se/material och material från Rädda Barnen.

Vi jobbar samtidigt med olika känslor och hur man är en bra kompis.


Läroplanskopplingar

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback