Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F

Y9 Mini Culture-Project

Stadsparksskolan 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

I det här projektet så fördjupar sig eleverna i en valfri fråga som berör kultur, traditioner eller livsvillkor från den engelsktalande världen.

Projektet syftar till att eleven får arbeta mot att producera en artikel eller en presentation om sitt ämne. 

Nedan följer en grov skiss av arbetsgången. Då varje elevgrupp själva får vara med och designa sin uppgift kommer varje arbetsgång vara något annorlunda från varandra - därav de breda penseldragen. 

Moment 1: Insamling av fakta och/eller intervju. 

Moment 2: skriva ihop och lämna in / hålla sin presentation (Full redovisning av källor)

Moment 3: Utvärdering och förbättring av artikel/presentation. 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen
Y9 Mini Culture-Project
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback