Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

F

Antiken. Grekland och Romarriket

Häggvallskolan, Tjörn · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Från de antika grekiska och romerska rikenas kulturer härstammar många av våra traditioner och tänkesätt vi lever med idag. Det skall vi lära oss mer av nu.

Vecka 8-9 läser vi om grekerna. Kapitlet är s.28-43. Fråga 2 på s.43 skall besvaras på teams.

Vecka 10-11 läser vi om romarriket på s. 44-61. Här är det fråga 1 på s. 61 som vi skall jobba med ordentligt. Den kan vara svår att jobba med i teams så valfritt hur du vill jobba med den.

Jag kommer att berätta och ni kommer att få läsa mycket i samband med att ni jobbar med frågorna. Ni kommer inte att få något prov utan jag bedömer era texter, hur ni svarar på frågorna.

 


Läroplanskopplingar

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Greker och Romare