Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Norden åk 5

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Norden

   VAD?

 • Vilka länder som ingår i Norden.
 • Likheter och skillnader mellan de nordiska länderna.
 • Känna till traditioner och kultur.
 • De nordiska ländernas kartgeografi.
 • Att använda kartbok.
 • Hur de nordiska ländernas flaggor ser ut.
 • Naturen i de olika länderna.
 • Sevärdheter i de olika länderna.

   HUR?

 • Vi läser i Geografi Norden och arbetar med texten och instuderingsuppgifter.
 • Film om Nordens länder och Geografens testamente Norden.
 • Enskilt arbete efter arbetsgång om ett valfritt nordiskt land.
 • Prov i namngeografi Norden.

 

    BEDÖMNING: 

 • Att du visar grundläggande faktakunskaper om Norden.
 • Att du deltar aktivt i lektionsarbetet.
 • Att du skriver ett informativt arbete om ett valfritt nordiskt land där du använder dig av relevanta begrepp för arbetsområdet Norden.  
 • Att du har grundläggande kartkunskaper om Norden.
 • Att du kan olika begrepp som har med kartan och dess uppbyggnad att göra.

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Bedömning av arbetsområdet: Norden åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback