Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

La Suède

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Comment présenter la Suède en francais? Tu vas faire une présentation écrite sous forme de lettre et une présentation orale comme une introduction de la conversation avec Mme Sagard. La présentation comprendra par example des sites touristiques et des traditions.

 

Konkretisering av kunskapskrav

 

Du ska:

 • kunna inleda och avsluta ett brev genom att använda lämpliga fraser och uttryck,
 • kunna tillräckligt med ord och fraser för att kunna beskriva Sverige i ett brev (t.ex. fakta, turistmål, traditioner och maträtter) 
 • kunna presentera Sverige och någon svensk tradition muntligt samt delta i ett samtal kring samma ämne
 • kunna läsa och förstå enkla texter som berättar om olika delar av Sverige och dess traditioner 

Arbetssätt

 

 lektionerna kommer vi att jobba med:

 

 • ord, fraser och uttal genom olika texter och glosor,

 • att gemensamt skriva meningar som du kan använda i ditt brev

 • hur formen för ett brev ser ut

 • göra en mind-map som du har till stöd när du skriver ditt brev.

                                                                                                                    

  Slutuppgift

  Du ska redovisa dina kunskaper genom att skriva ett brev till en tänkt fransman/ fransyska där du berättar om Sverige. Brevet ska innehålla mellan 100 och 250 ord och du ska berätta om minst tre olika områden, t.ex. maträtter, traditioner och turistmål.

   

  Du ska också göra en muntlig presentation av någon eller några traditioner för Mme Sagard, som en inledning till ett samtal om traditioner i Sverige och Frankrike. 

   

  Bedömning

  Jag bedömer din skriftliga förmåga genom innehållet i ditt brev (ordförråd, stavning, grammatik, strategier)  Jag bedömer även din förmåga att presentera ett ämne muntligt samt hur du deltar i ett samtal (ordförråd, uttal, grammatik, strategier).

   

  Brevet skrivs på lektionen tisdag den 3 mars. Den muntliga presentationen och samtalet gör du på lektionstid under v. 11 och 12.

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Moderna språk åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback