Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

2

Nåntunaskolan, musik, ackompanjera och timing, åk 2

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Du kommer i det här arbetsområdet få öva på att spela ackord på ukulele.

Syfte

Musikundervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang. Genom undervisningen inom detta område får eleverna träna på förmågan att använda musik som kommunikationsmedel genom att eleverna ges möjlighet att utveckla sin kunskap att använda musikinstrumentet ukulele. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla en tilltro till sin egen förmåga.

Undervisningens innehåll 

Du kommer få öva ackordspel på ukulele genom att träna på att spela olika låtar med ackorden D och A7. Vi kommer träna gemensamt hela klassen tillsammans och du och din ukulelekompis stöttar varandra. Som hjälpverktyg har du bilder av ackorden.

Bedömning

För godtagbara kunskaper ska du kunna:

  • ta ackordet D 
  • ibland spela i takt till sången

 

 Bedömning kommer ske fortlöpande under klassens musiklektioner samt i mindre grupp.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav musik åk 1-6, ackompanjera och timing, åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter