Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

De globala målen, barnkonventionen och värdegrunden

Östhammar kommuns nätverk i grundskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Vi kommer att jobba med de globala målen och barnens rättigheter. Eleverna kommer att få lära sig några av målen och få en förståelse varför vi behöver dessa mål. Hur ser det ut i världen? Har alla det lika bra? Vad händer med vår miljö? Normer och regler

Mål och syfte

Du ska få förståelse över varför vi behöver dessa globala mål och varför det är så viktigt att jobba med dem.

Du ska få fundera kring ojämlikheter, kompisskap och barnens rättigheter.

Du ska få lära dig om hur klimatförändringarna kan påverka oss.

Undervisningen

Du kommer att få lära dig genom att:

  • Lyssna på genomgångar
  • Läsa texter tillsammans
  • Se filmer
  • Samtala och diskutera i par/grupp/helklass
  • rita, måla, skriva texter, återberätta

Bedömningar

Vi bedömer genom att:

  • Lyssna på dig i diskussioner.
  • Titta på dina texter.
  • Se om du förstår de globala målen och artiklarna i barnkonventionen.

Läroplanskopplingar

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Matriser i planeringen
SO matris Globala Mål, barnkonventionen och värdegrund
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback