Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5

Blandningar och lösningar

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshållning materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Undervisning: vad och hur?

 

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

  • Enkel partikelmodell.
  • Indelning av ämnen och material utifrån egenskapen löslighet.
  • Vattnets egenskaper.
  • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Hur?

Genom att vi tillsammans läser ur läromedlet "Boken om kemi och fysik" och går igenom ord och begrepp som är specifika för ämnet så har eleverna goda kunskaper att själva arbeta med frågor till texten i sin egna arbetsbok. Vi kommer också att diskutera mycket i gruppen och titta på olika filmer samt att genomföra experiment. 

Vi kommer att gå igenom följande moment i kapitlet om "Blandningar och lösningar":

  • Hemma i köket
  • Hur skiljer man ämnen åt?
  • Många ämnen löser sig i vatten
  • Hur konstnärer blandat till sina färger
  • Konsten att lösa fläckar 

Slutuppgift

Du kommer att visa dina förmågor under de undersökningar som vi kommer att göra samt att hela arbetsområdet avslutas med ett prov som du har möjlighet att läsa på till hemma. 

Provet genomförs 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter