Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Idrott och Hälsa - enskilt arbete

Rydsbergsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Idrott och Hälsa undervisning för elever som inte följer en klass.

Idrott och Hälsa   Teori - Praktik  enskild elev

 

IDROTT OCH HÄLSA VT-20    För de elever som ej deltar i den ordinarie undervisningen

 

Vi kommer att arbeta mycket teoretiskt med utgångspunkt från Läroboken Idrott och Hälsa År 7-9. Vi kommer också utföra många praktiska moment från samma bok.  Jag har valt ut att lägga störst fokus på kapitel 4, 7, 8 och 10. Då det blir mycket teori, men att det ofta finns långa pass att förfoga över, så rekommenderar jag att ni alltid tar en promenad i friska luften vid varje teori lektion. Låt gärna också eleven själv få vara med och bestämma över fria aktiviteter mellan de olika teorilektioner. Ex. spela badminton nästa lektion.

 

Kap 4 Träning och träningsplanering.

Mål och Syfte

Eleven skall efter att ha arbetat med kapitlet kunna planera och genomföra tre egna träningspass samt utvärdera dessa. Två styrkepass samt ett uthållighets pass. Vidare också kunna reflektera över vad som är ett bra pass för hen själv. Alla lektioner genomförs tillsammans med en assistent. Om eleven har svårt att själv skriva ner så låt hen berätta och så kan assistenten skriva ner. Om det går så är det ju kanon att kunna filma övningar och sedan berätta om dem.

Upplägg:

 • Läs och diskutera tillsammans sid 44-55

 • Gör en ärlig bedömning av var du själv befinner dig styrkemässigt. Beskriv med x utifrån en linjeskala.  Typ.  Svag________________stark

 • Planera två olika styrkepass som ger dig en bra träning för flera kroppsdelar. Ex. ett för överkropp och ett för underkropp. Eller ett med egna belastningar och ett med yttre belastningar. Du skall/kan vara i skolans gym. Kontrollera noga vilket material och maskiner som finns att tillgå. Tid för passet ca 1 h inklusive uppvärmning och stretch.

 • Skriv ner en så noggrann planering som möjligt. Tid, vikter etc etc ( så gott det går). Hur skall det gå till, antal reps, antal set, yttre belastning, egen belastning. Är det uthållighets styrka eller maximal styrka? Läs i boken. Försök också beskriva varför du valt dessa övningar.

 • Utför träningspasset. Filma gärna och berätta senare om övningarna. Det blir också lättare för dig att kunna utvärdera passet senare om du har det på film. Filmen väljer du själv om någon mer än du och jag skall få se.

 • Utvärdera träningspasset. Vad var bra – mindre bra? Vad skulle du ev. ändra på om du skulle göra om det?

 • Nu vill jag att vi tillsammans skall titta igenom ditt arbete och utvärdera det.
  Kap 7 Friluftsliv

  Mål och syfte
  Eleven skall lära sig vilka rättigheter och skyldigheter man har i naturen samt hur man planerar och genomför friluftsliv i olika miljöer.
  Utifrån denna kunskap skall eleven planera och praktiskt kunna visa på en bra lägerplats i naturen. Vi tar oss till ett område där eleven själv får rekognosera och planera för en lägerplats. Vi skall också träna oss i kartkunskap så att eleven själv kan orientera sig i okänd terräng.
  Upplägg:

 • Läs sid 96-102 i boken. Diskutera vad man får och inte får göra i naturen. Allemansrätten. Se film V4307 SLI, ( eller liknande)

 • Torr – mätt – varm. Sid 113 – 118 boken. Läs och diskutera

 • Göra upp eld – laga mat – lägerplats. 119 – 125 boken. Här finns också mycket bra fakta att själv söka efter på nätet. Speciellt när det gäller att göra upp en lägereld samt bygga ett vindskydd.

 • Gå ut till en lämplig plats i skogen och bygg ett vindskydd. Filma och fota.

 • Gå ut i skogen och hitta en lämplig plats för att tända en lägereld. Elden skall kunna värma och fungera för att laga mat på. OBS! Lämplig plats och se till att ta med vatten för att säkra platsen efteråt.

 • Ta er ner till Häcksjöns södra del. Utgå härifrån och rekognosera och planera för att slå upp ett läger för att kunna stanna några dagar. Filma gärna. ( Ni behöver inte stanna några dagar utan bara planera för det) Jag vill sedan gärna åka med ner och då får eleven visa och berätta om lägerplatsen.

   

 Kap 8 Att hantera en nödsituation
Mål och syfte
Eleven skall kunna förebygga och hantera nödsituationer på land och i vatten.
Eleven skall också kunna simma 200 meter. ( om grundskola även 50 meter av dessa på rygg)

Upplägg: Här kan vi med fördel försöka att samordna så att jag ( eller annan som känner sig behärska området)  kan hålla i gemensamma delar tex HLR.

 • Simträna. Kan eleven simma 200m? Detta skall prioriteras.

 • Läs sid 132 – 137 i boken. Använd gärna livlina och annat material från idrottshall och testa. Finns också filmer att se om detta.

 • Om eleven är i grundskolan så ta er till en bassäng och utför praktiskt övningarna  på sid 134 – 137. ( dra upp en person ur vatten samt bogsera i livboj.)

 • Sid 138 – 142 boken. Isvett. Se film isvett på SLI    V5008  Diskutera och svara gemensamt på frågorna på sid 151.

 • HLR – Fria luftvägar och stabilt sidoläge.  Sid 143 – 150. Det finns dockor i idrottshallen. Testa HLR, lägg i stabilt sidoläge, Fria luftvägar

 • Tryckförband sid 148 – 150. Lägg ett tryckförband, spjälka en bruten arm, agera vid chockskada.Kap 10 Doping

Mål och syfte
Eleven skall veta vad doping gör med kroppen, risker och faror samt vilka regler som finns.
 
Upplägg:

 • Sid 171 – 176 i boken. Läs tillsammans. Diskutera kring frågeställningarna E –F på sid 185. Kan eleven ge egna åsikter i ämnet grundade på sin kunskap? Se gärna filmer i ämnet som eleven själv söker upp.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback