Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Let's talk New York

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Let's find out more about New York!

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få läsa olika texter och titta på olika klipp och filmer som handlar om New York samt jobba med tillhörande övningar.

Du kommer att få söka fakta om skolsystemet i USA/New York samt göra jämförelser med det svenska systemet, som du ska använda dig av i en skrivuppgift.

Du kommer även att få lära dig en del om turistattraktioner i New York.

Visa vad du lärt dig

Skriva om en resa till New York samt skriva en jämförande text om skolsystemen - SKRIVA

LÄSA

HÖRA

Tidsram

till vecka 10

Bedömning

Kunskapskraven


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback