Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Hälsa åk 2

Östra skolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Du kommer att få lära dig om hur god hygien tillsammans med rörelse, kost och sömn bidrar till god hälsa.

 • Syfte
 •  Idhröra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, 
 • Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,               

 

Vad ska jag arbeta med?

Ett hälsofrämjande arbete där vi varvar aktiviteter under idrottslektionerna med film och diskussioner med fokus på hälsa och hygien.

Hur ska jag arbeta?

* Se på korta filmer 

* Diskussioner

* Läsa texter

* Motorikbandor under idrottslektionerna

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna: 
* delta i övningar och lekar både under idrottslektionerna och vid rörelsepauserna 

* delta i diskussioner under temalektionerna 

* kunna argumentera för god hygien kopplat till god hälsa


Bedömning:

Detta visar jag genom att:

aktivt delta på idrottslektionerna och i diskussionerna under våra temalektioner

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

v.9-10

Begreppslista:

 

 • hälsa
 • hygien
 • renlighet
 • virus
 • baciller
 • aktivitet
 • rörelse
 • kost
 • sömn
 • puls
 • uthållighet
 • koncentration
 • vila

 


Läroplanskopplingar

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Matriser i planeringen
NO år 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter