Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Fysik, Astronomi - ett himla stort ämne

Noltorpsskolan 4-6, Alingsås · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Jorden roterar som en snurra runt sin axel samtidigt som solens strålar hela tiden träffar vår planet. Rymden är stor och det är en mycket spännande resa som vi kommer att göra under kursen. Vi får se jorden ur ett annat perspektiv än vad vi är vana vid. Vad beror våra årstider på? Kan det finnas liv på andra planeter? Dessa och många andra frågor kommer vi att diskutera. Även om vi inte kan hitta svar på alla våra frågor kommer vi lära oss mycket om jorden, närmaste grannar och om rymden.

Det här ska vi arbeta med (Centralt innehåll):

 

Det här ska du lära dig:

 • Du ska kunna förklara hur de olika himlakropparna rör sig i förhållande till varandra. 
 • Du ska kunna beskriva och förklara begreppen dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
 • Du ska ge exempel på några upptäckter inom astronomin och beskriva hur de påverkat oss.
 • Du ska kunna ge något exempel på hur man tidigare i historien förklarat astronomiska fenomen.
 • Du ska förstå och använda dig av begreppen solen, månen, gravitation, dragningskraft, himlakropp, vakuum, planet, stjärna, komet, asteroid och meteor.
 • Du ska känna till solens betydelse för livet.
 • Du ska känna till fenomenen ebb och flod.
 • Du ska kunna söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen i diskussioner.
 • Du ska känna till några historiska vetenskapsmän/kvinnor

 

Vi kommer bland annat att:

 • Läsa i läromedelsböcker samt söka information på ungfakta.se .
 • Se filmer på sli.se samt ur.se.
 • Diskutera och resonera kring frågor i ämnet.
 • Leta fakta på internet och kritiskt granska källor.
 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • Hur du deltar under lektionerna, att du är med i diskussioner och tränar på de fysiska begreppen.
 • Hur du arbetar i ditt arbetshäfte, att du svara med så mycket information du kan.
 • Genom en avslutande astronomiuppgift.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback