Skolbanken Logo
Skolbanken

Kompis

AGR - Anpassad Grundskola och Resursskola, Stenungsund · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Vi tränar på att lösa konflikter och att sammarbeta.

Vi använder oss av samarbetslekar och  drama övningar för att träna på att lösa konflikter och att samarbeta.

Vi tittar på film och provar på hur det är att vara arg, ledsen, sur och glad. Vi provar att säga förlåt och att trösta varandra. Vi använder oss av bildstöd för att förtydliga känslor och uttryck.
Vi tränar på att lösa konflikter mellan kamrater.

När temat är klart ska du:

  • deltagit i samarbetslekar.
  • deltagit i drama övningar.
  • med hjälp av bildstöd deltagit i samtal kring hur man kan lösa konflikter.
  • med hjälp av bildstöd deltagit i samtal om känslor.

Läroplanskopplingar

Livsfrågormed betydelse för eleven, kamratskap, könsroller och jämställdhet.

Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback